Leige av lokale

Gymmen Scene og Studio vert brukt som øvingslokale for fleire band og artistar. Har du spørsmål omkring øvingslokale så ta kontakt. Kalenderen vår viser når lokala er i bruk.