Ungdomsklubb «Gymmen Open»

Torsdagane frå kl 18-23 og nokre fredagar Fom deg som er 10.klassing og for deg som går 1., 2. eller 3. året på vidaregåande skule. Det er ungdommane sjølv som bestemmer kva aktivitetar det skal vere under ungdomskveldane i Gymmen. Det er planlagt fleire tema og aktivitetar fram til jul, og etter jul er det […]